Schemat rozliczenia C.O.

 

KOMUNIKAT ŻSM DLA MIESZKAŃCÓW

 

         Informujemy, że po zakończeniu sezonu grzewczego (w dniu 04 maja br.) z dniem 05 maja br. Operatorzy systemów rozliczeniowych ciepła (UNITO-L i METRONA) rozpoczęli zdalne odczyty wskazań podzielników ciepła w lokalach. Akcja odczytów trwać będzie przez miesiąc maj. Jej przeprowadzenie nie wymaga obecności użytkowników w lokalach (poza częścią lokali w kompleksie mieszkalnym na os. Piękna, gdzie funkcjonują podzielniki bez modułu zdalnego odczytu).

         Informujemy równocześnie tych użytkowników podzielników ze zdalnym odczytem (Telmetric star) firmy Metrona, którzy szczególnie są zainteresowani kontrolą wskazań podzielników w swoim lokalu, że w każdym podzielniku na jego wyświetlaczu pojawią się cyklicznie, co 8 sekund następujące informacje (liczby w prezentacji są przykładowe) w kolejności:

 

- numer podzielnika

 

Liczba ta gwarantuje jednoznaczne przyporządkowanie podzielnika Telmetric star do danego grzejnika oraz identyfikuje podzielnik w koncentratorze danych

 

- jednostki zapamiętane na koniec okresu rozliczeniowego (u nas na 30.04.br.)

 

Liczba ta stanowi ilość jednostek branych do pierwszego rozliczenia

 

- liczba kontrolna

Służy do kontroli poprawności odczytu. Jest ona obliczana raz na rok, po zakończeniu odczytu przez mikroprocesor w podzielniku

 

-wskazanie bieżące jednostek

W tej pozycji pojawiają się wskazania noworozpoczynanego okresu rozliczeniowego (po zamknięciu i zarejestrowaniu okresu minionego)

 

 

- Sygnalizacja uszkodzenia podzielnika.

W przypadku uszkodzenia podzielnik samoczynnie przełączy się na tryb pracy awaryjnej,
w trakcie której w sposób trwały jest wyświetlany jedynie numer podzielnika.


Prosimy o zwracanie uwagi na symbole poprzedzające sekwencję cyfr.

Do rozliczenia są przyjmowane jednostki zapamiętane. Ilość tych jednostek nie zmienia się do końca kolejnego okresu rozliczeniowego.

Odczytane przez Państwa informacje, będzie można zweryfikować w rozliczeniu indywidualnym, które będzie przekazane każdemu użytkownikowi po zakończeniu rozliczeń.

                                                                                                         Zarząd ŻSM

 

 

 

Najczęściej stawiane przez mieszkańców pytania dotyczące podzielników kosztów ogrzewania.

 

 

  1. Co można odczytać patrząc na Telmetric.
  2. Od czego zależy współczynnik oceny podzielnika.
  3. Dlaczego mam inną wartość skali / współczynnika oceny niż w roku ubiegłym.
  4. Dlaczego nowe podzielniki mają inne współczynniki oceny niż poprzednie.
  5. Dlaczego podzielnik wisi tak wysoko.
  6. Dlaczego podzielnik wykazał zużycie ciepła, przecież zawór była zakręcony.

 

 

 

  1. Co można odczytać patrząc na Telmetric.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Wartość współczynnika oceny zależy od mocy cieplnej grzejnika oraz  od sprzężenia cieplnego pary grzejnik – podzielnik. Im większa moc cieplna grzejnika, tym  współczynnik oceny jest większy. Im lepsze sprzężenie cieplne, im łatwiej ciepło z czynnika grzejnego przechodzi do czujnika podzielnika, tym współczynnik oceny jest mniejszy. Współczynnik oceny odzwierciedla rzeczywistą informację o eksploatowanym w lokalu grzejniku i nie podlega żadnym korektom. FAQ

 

  3. Dlaczego mam inną wartość skali / współczynnika oceny niż w roku ubiegłym.

 

  4. Dlaczego współczynnik oceny dla nowego grzejnika jest większy, przecież moc cieplna grzejnika jest taka sama.

Współczynnik oceny zależy nie tylko od mocy cieplnej grzejnika. Drugim czynnikiem mającym duży wpływ na współczynnik oceny jest sprzężenie cieplne pary grzejnik – podzielnik. Wartość tego sprzężenia zależy przede wszystkim od konstrukcji grzejnika w miejscu zamontowania podzielnika.

 

  5. Dlaczego podzielnik wisi tak wysoko.

Wymagania dotyczące konstrukcji, materiału, montażu, działania i oceny wartości wskazywanych przez podzielniki kosztów ogrzewania są określone  w polskich normach PN-EN 834 oraz PN-EN 835.

Miejsce montażu musi zapewniać odpowiednią zależność między wartością wskazywaną przez podzielnik a oddawaniem ciepła przez grzejnik. Dokładne miejsca montażu są określone w  instrukcjach montaowych Metrony Polska. Dla większości grzejników o wysokości od 470 mm ze strumieniem pionowym (grzejniki czonowe, rurowe i pytowe), obowiązuje montaż podzielników na 75% wysokoci grzejnika. Dla grzejników niższych obowiązuje zasada montażu  na 50% wysokoci grzejnika. Miejsce zamontowania w poziomie powinno si znajdowa w rodku lub blisko rodka dugoci grzejnika. Przy nieparzystej liczbie żeberek, lub gdy montaż w poziomie dokładnie na środku grzejnika nie jest możliwy,  obowiązuje jednolita zasada montażu podzielnika w miejscu bliższym zaworu. Dla grzejnika złożonego z żeberek różnych typów, obowiązuje zasada montażu na żeberkach jednego typu, ponieważ tylko dla takiego montażu Metrona zna zależność między wartością wskazywaną przez podzielnik a oddawaniem ciepła przez grzejnik. Uwaga! Nie wszystkie typy grzejników można wyposażyć w podzielniki kosztów ogrzewania. Zamontowanie nietypowego grzejnika należy skonsultować z Metroną Polska.

 

  

 

  6. Dlaczego podzielnik wykazał zużycie ciepła, przecież zawór był zakręcony.

 

Zawory termostatyczne zastępują użytkownika w zadaniu regulacji dopływu ciepła z grzejników. Są wyposażone w głowice termostatyczne, które kontrolują temperaturę i w zależności od niej otwierają lub zamykają dopływ gorącej wody do grzejnika. Na pokrętle zaworu oznaczone są numery nastaw (zazwyczaj od 1 do 5). Każdej nastawie odpowiada określona temperatura pomieszczenia, wg której zawór będzie regulował dopływ ciepła do grzejnika. Jeżeli temperatura pomieszczenia spadnie poniżej nastawionej temperatury, zawór zostanie otwarty i grzejnik będzie emitował ciepło. Jeżeli nastawiona temperatura pomieszczenia zostanie osiągnięta, zawór zamknie dopływ ciepła do grzejnika.

Temperaturę w pomieszczeniu należy ustalić w zależności od swoich potrzeb, korzystając z zaworów termostatycznych. Optymalna temperatura w mieszkaniu powinna mieścić się w przedziale od 18C do 22C. Obniżenie temperatury o 1 C zmniejsza o kilka procent zużycie energii potrzebnej do ogrzania naszego mieszkania.

Temperatura pomieszczenia jest utrzymywana bez względu na pogodę – w zależności od niej grzejnik będzie pracował z różną częstotliwością (rzadziej lub częściej będzie włączany). Rola lokatora ogranicza się do wyboru nastawy zaworu, zapewniającej ogrzewanie zgodne z jego potrzebami. Temperatury realizowane przy poszczególnych nastawach można określić korzystając z pokojowego termometru. Po wyborze ustawienia zaworu termostatycznego, zgodnie z osobistym poczuciem komfortu cieplnego, rola użytkownika się kończy. Korekta ustawień jest konieczna tylko wtedy, jeśli chcemy zmienić temperaturę wewnętrzną (np. preferujemy niższą temperaturę nocą, wyjeżdżamy na dłużej itp.).

Często niestety zapomina się, że celem ogrzewania jest ustalenie oczekiwanej temperatury pomieszczeń, a jeśli jest ona satysfakcjonująca dostawa ciepła nie jest konieczna. Zimny grzejnik często budzi niepokój, a więc zawory termostatyczne ustawia się w ten sposób, aby grzejnik pracował, pomimo, że nie wymagają tego warunki cieplne w pomieszczeniu. Oczywiście zwiększa to zużycie ciepła.

Należy również regularnie sprawdzać, czy głowica jest należycie przymocowana nakrętką do zaworu. Poluzowanie tej nakrętki będzie powodować  niepożądane otwarcie zaworu.

 

Więcej informacji: "FAQ METRONA POLSKA"

 

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu